Organization Structure


 एकीकृत ग्रामीण विकास समाज, गुल्मीको संस्थागत संरचना

संकेतहरु

यस संस्थागत स्रंरचनाले आन्तरिक संचार एवं सुपेरिवेक्षण तथा लाइन म्यानेजिङको भुमिकालाई मार्गदर्शन गर्ने छ साथै संस्थागत संचारलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने छ । यस संस्थागत संरचनाको तालमेल मानवश्रोत व्यवस्थापन नियमावली सँग पनि तालमेल हुनेछ । 

१) यसको अर्थ दोहोरो संचार तथा अन्तरक्रिया भन्ने बुझाउँछ ।

२. यसमा पनि दोहोरो संचार भएता पनि यस रेखाको मतलब माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आउने र  पालना गर्ने भन्ने हुन्छ  साथै सीधा सम्पर्क भन्ने बुझिन्छ । 

३). यसले आवश्यकता अनुसार सम्पर्क, समन्वय तथा सहकार्य हुने भन्ने जनाउँछ ।

४)  माथि संस्थागत संरचनामा रेखाहरु मोटा हुनुको मतलब विशेष तथा नियमित संचार हो भने पातलो रेखाको मतलब कहिलेकाँही संचार वा समन्वय भन्ने बुझिन्छ ।

५)  माथि संस्थागत संरचनामा भएको पदको अवस्थितिले पनि यसको मर्यादाक्रमलाई झल्काउँछ ।